Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

 

1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: ……….)Leave a Reply