Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere;  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olarak 31.12.2013 tarihine kadar yayımlanmış olan (123 adet) tebliğleri yürürlükten kaldıran ve tek bir tebliğe dönüştüren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğinin yayımı tarihinden bugüne kadar,  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 ila 26 Seri No.lu Tebliğler yayımlanmıştır.

 

1 ila 26 Seri No.lu değişiklik tebliğleri ile güncellenen Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, e-kitap olarak düzenlenerek web sitemizde Kurumsal / Yayınlar / e-Kitap bölümüne eklenmiştir.

 

Güncel “Katma Değer Vergisi Kanunu ve  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği”ni aşağıda yer alan bağlantılardan masa üstüne indirerek kullanabilirsiniz.

 


 

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

 

Saygılarımla,

 

Ali ŞAHİN

Başkan

 

 

 Bir cevap yazın