Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kullanımı Hakkında Duyuru

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen destek programlarının Uygulama Esasslarında, TÜBİTAK  ile  ilgili  taraflar  arasındaki  bilgi  ve  belge aktarımının imzalı  basılı  evrak  biçiminde  ve/veya  PRODİS  uygulaması  üzerinden  (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılacağı, uygulanacak bilgi alışveriş yöntemlerinin TÜBİTAK tarafından  TEYDEB internet  adresinden  duyurulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; PRODİS’e program ya da çağrı bazında başvuracak kuruluşlardan ön kayıt aşamasında Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerinin girilmesi istenecektir. Yapılacak başvurularda, KEP adresinin girilmesi belirli bir süre zorunlu olmayacaktır. Ancak ilerleyen dönemlerde kuruluşlara ön kayıt aşamasında veya diğer süreçlerde KEP adresinin girilmesi zorunlu tutulabilecektir. Bu nedenle TÜBİTAK’a ön kayıt yaptırarak proje göndermek isteyen kuruluşların KEP adresi almaları önerilmektdir.

KEP uygulamasının zorunlu olmaya başladığı tarihten itibaren TÜBİTAK tarafından kuruluşlara gönderilecek yazılar (elektronik imzalı ve basılı imzalı olanlar) kuruluşların KEP adreslerine gönderilecek olup, bu yazılar ayrıca posta/kargo ile gönderilmeyecektir. Ayrıca kuruluşlar da elektronik imzalı yazılarını (kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair belgeler de eklenerek)  TÜBİTAK’ın KEP adresine gönderebileceklerdir. Bu yazılar da ayrıca posta/kargo ile TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

Duyuru Linki: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kayitli-elektronik-posta-kep-kullanimi-hakkinda-duyuruLeave a Reply