Mali Mühürleriniz Arızalıysa!

Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, Son dönemde yaşanan Mali Mühür problemi ile ilgili duyuru yayınlayarak “KamuSM tarafından mali mühürlerinin arızalı olarak teslim edilmesinden dolayı e-fatura başvurularını gerçekleştiremeyen ve uygulamaya geçemeyen mükelleflerin arızalı/hatalı sertifikalar ile ilgili durumu belirten bir dilekçe ile KamuSM’ye başvurmaları ve ayrıca Gelir idaresi Başkanlığına hitaben bir izahat dilekçesi hazırlanarak ekine KamuSM’ye gönderilen dilekçenin bir örneğinin konularak Başkanlığa iletilmesi gerektiğini belirtti. 

Bu süreçte mükellefler, mali mühürlerini temin edemediği ve kesin başvurularını yapamadığı için e-Fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcı olamadıklarından işlemleri tamamlanana ve hesapları aktive edilene kadar genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edebileceklerdir.

Mükelleflerin kendilerine hatasız mali mühür ulaştıktan sonra asıl başvurularını yapmaları gerekmektedir.Leave a Reply