PORTAL E-ARŞİV HAKKINDA

Sayın üyemiz,

509 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-arşiv fatura sistemine kayıtlı olmayan (sisteme kayıt zorunluluğu bulunmayan) mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren

a) Vergi mükelleflerine 5.000.- (beşbin) lirayı geçen ve vergi mükellefi olanlara,
b) Vergi mükellefi olmayanlara (nihai tüketici) 30.000.- (Otuzbin) lirayı geçen faturalarını,

GİB portalı üzerinden e-arşiv fatura düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu faturaları düzenlemek için GİB başkanlığına önceden müracaat zorunluluğu, mali mühür ya da elektronik imza alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Anılan faturaların düzenlenmesi mükellef tarafından yapılmalıdır. Mali Müşavirlerin herhangi bir şekilde mükellef adına sisteme girip fatura düzenlemeleri meslek mevzuatı açısından disiplin suçunu oluşturduğu gibi Vergi Usul Kanunu açısından da cezai sorumluluk getirmektedir.

Meslek mensuplarımızın herhangi olumsuz bir işleme muhatap olmamaları için yukarıdaki uyarılarımızı dikkate almalarını rica ederiz.

Saygılarımızla,Leave a Reply