Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların E-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında GİB Duyurusu