Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 454, 433, 487 Sıra Nolu Tebliğler İle Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslakları Güncellendi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 454, 433, 487 Sıra Nolu Tebliğler ile Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ taslakları yayınlanmış ve gib.gov.tr ile  efatura.gov.tr ve edefter.gov.tr adreslerinde duyurulmuştu.

İlgili tebliğ taslakları Başkanlığımızca güncellenmiş ve gerek gib.gov.tr adresinde gerekse efatura.gov.tr ile edefter.gov.tr adreslerinde bugün itibariyle yayınlanmıştır. Söz konusu güncel tebliğ taslaklarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir;

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Güncel Tebliğ Taslağı,

(http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no454nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-guncellendi)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Güncel Tebliğ Taslağı,

(http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no433nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-guncellen-0 )

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Güncel Tebliğ Taslağı.

(http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no487nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-guncellendi)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Güncel Tebliğ Taslağı,

(http://www.gib.gov.tr/elektronik-defter-genel-tebligi-sira-no1nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-guncellendi)Bir cevap yazın